30 giờ khôi phục thị lực - Chữa Nhược thị, Lác lé không phẫu thuật

3 30 giờ khôi phục thị lực

30 giờ khôi phục thị lực

, Hoạt Động

Một buổi huấn luyên có tên ” 30 giờ khôi phục thị lực” là buổi hướng dẫn cộng đồng chăm sóc, bảo vệ mắt .

Mọi người đang lắng nghe những chia sẻ về chăm sóc mắt .

Buổi huấn luyện cộng đồng có sự tham gia của tất cả lứa tuổi từ người lớn đến trẻ nhỏ.

Chúc cho tất cả mọi người sau ” 30 giờ khôi phục thị lưc” đã biết cách chăm sóc đôi mắt của mình đúng nhất và sớm xóa cận để có đôi mắt sáng- khỏe hơn

 

Đăng Ký Miễn Phí
                                           

Bình Luận